Hvem er de 4 kandidater?

Herover de fire byråds kandidater for Alternativet Vejle og Opland.
Fra venstre mod højre er det: Lars Therkelsen, Bent Kyndesen, Olav Bach og Rune Ranaivo Bjerremand.

Bent Kyndesen.

Frisæt folkeskolen: Folkeskolen har i flere været mere og mere ydre styret - både nationalt men også kommunalt af en forvaltning der har været meget bestemmende for, hvad skolerne skulle arbejde med. Det er ikke gavnligt for skolerne. I stedet er der behov for, at de lokale skoler får lov til at vokse indefra med indsatsområder, der er vigtige for netop deres skoler. Her skal forvaltningens rolle være understøttende for den lokale grokraft i samarbejde med medarbejdere, samt børe og forældre bl.a. repræsenteret ved skolebestyrelsen.

Mennesket før økonomien: Vi skal tage vare om det enkelte menneske og bruge økonomien til at understøtte dette. Vi skal bruge pengene på ordentlige arbejdsvilkår, så man ikke bliver syg af at gå på arbejde eller uddannelse. Vi skal bruge pengene på de børn, der mistrives i inklusionstankegangen. Vi skal bruge pengene på, at plejepersonalet har tid til at sidde og snakke med de ældre borgere.

Cyklerne først: Vi skal sørge for ordentlige forhold for cyklisterne. Gode cykelstier overalt i kommunen, så man ikke skal cykle med livet som indsats. Specielt for vores børn, så de kan komme sikkert i skole. Dette vil gøre, at flere vil vælge cyklen fremfor bilen og dermed vil det være gavnligt både for miljøet og folkesundheden.

Jeg sætter en bog på højkant blandt dem, der finder flest af mine plakater.

 

Lars Therkelsen.

Jeg vil præge Vejle Kommune udvikling i en bæredygtig og menneskelig retning. Det betyder også at vi skal sikre ungdomsboliger både overfor og nedenfor bakkernee samt ude mod vest - det skal hjælpe til at gøre Vejle til en fantastisk studieby.
Massiv investering i offentlig transport skal gøre det muligt at pendle melle opland og by, hurtigt og nemt, alle døgnets timer.
Vejle by skal designes til mennesker og cykler, der er allerede alt for meget asfalt og alt for mange parkeringspladser. Der skal skabes parkerings huse (gerne nedgravede) ved de store mortorvejsafkørsler, der også skal agere hubs for el- og brintbaseret offentlig pendulfarts transport.
På handicapområdet skal vi nedbringe det absurde antal omgørelser af klager - ikke færre end 37% af indklagede afg&oslsh;relser omst&soslash;des af ankenævnet. På skoleområdet skal Vejle være den første dansk kommune der påbegynder indfasning af arbejdsmiljøloven for skole- og gymnasieelever.
Besøg Lars's facebook side ved tryk her

Jeg sætter et mahjong spil på højkant blandt dem, der finder flest af mine plakater.

 

Olav Bach.

Jeg vil ændre Vejle kommune, så der er mindre system og mere menneskelighed i tilgangen til den enkelte borger.
Den enkelte folkeskole skal være selvstændig.
Forskellighed skal gøre at alle bliver behandlet lige.
Fagligheden skal sikres gennem mere fastansat personale i alle kommunens institutioner.
Ændringerne skal ske ved omfordeling mellem kolde og varme hænder. Mindre administrativt arbejde. Færre konsulenttimer.
Byrådsarbejdet skal moderniseres så partitilhør fylder mindre.
Besøg Olavs hjemmeside ved tryk her

Jeg sætter en Beachvolleyball på højkant blandt dem, der finder flest af mine plakater.

 

Rune Ranaivo Bjerremand.

Min vision er at Vejle bliver en økologisk klimaneutral kommune, hvor hensynet til miljøet, klimaet og biodiversiteten prioriteres før alt andet.
I stikordsform går jeg ind for følgende: 100% økologisk landbrug. Færre husdyr. 2 kødfrie dage om ugen i kommunens institutioner. Plantning af flere træer.
Bedre beskyttelse af grundvandet. Mere plads til naturen. Mere vedvarende energi fra vind, sol og bølger. Mere cyklisme og bedre offentlig transport.
Mere økologisk byggeri. Bedre vilkår for økosamfund. Mere forskning i grøn teknologi. Bedre vilkår for grønne iværksættere. ... Listen må forventes at blive længere, men har du nogle forslag du synes der burde være med på listen, så skriv gerne til mig via facebook: https://www.facebook.com/rune.ranaivo/

Jeg sætter et æbletræ på højkant blandt dem, der finder flest af mine plakater.

 

Må den grønne omstilling være med dig
Alt det bedste
Bent, Lars, Olav og Rune.